คอร์ดเพลงเขาดีหลายอ้ายยอมเลว เคย์ ต้นน้ำชี

คอร์ดเพลงเขาดีหลายอ้ายยอมเลว เคย์ ต้นน้ำชี

คอร์ดเพลงเขาดีหลายอ้ายยอมเลว เคย์ ต้นน้ำชี

จบลงแล้วความฮัก มื้อวันที่เจ้าแบ่งใจ ฮับไผคนใหม่เข้ามา อ้ายนี้กะฮู้ดี ว่าอ้ายต้องเสียน้ำตา เบิดค่ามื้อเจ้ามีใหม่ สุมื้ออ้ายยังคิดถึงมื้อวันที่เฮายังฮักกัน แต่เจ้าลืมมันง่ายแท้น้อ เจ็บจนสิก้าวไปต่อ ยังบ่ไหว เจ้าบ่ต้องมาถาม ว่าอ้ายนั้นเป็นจังใด๋ ถามใจเจ้าเบิ่งพุ่นหนา ให้เจ้าลองเป็นอ้าย เป็นคนที่เสียน้ำตา สิฮู้ว่ามันโคตรเจ็บเลย บ่ต้องมาทำเป็นหวงทั้งที่เจ้ายังควงคนใหม่ บ่ต้องมาหลูโตนดอกหนา แค่คนอยู่นอกสายตา เจ้าอย่าแคร์ * บ่ต้องฝืนทำเป็นแสดง ว่ายังฮักยังแพงกันหลาย ขั่นเจ้านั้นเบิดใจ อยู่ไปกะบ่มีค่า ** ขั่นฮักเขาเจ้ากะไปสา อย่าสิยื้อเวลาเอาไว้ อย่าได้ฝืนทนกันต่อไปมันบ่มีประโยชน์ ขั่นเขาดีหลายอ้ายสิเลวเอง ยอมเป็นคนหย่างหนีทั้งที่ยังฮักเจ้า เปิดทางให้น้องกับเขาได้ฮักกัน ขั่นเจ้านั้นเบิดใจ กะให้หนีไปจากกัน ถิ่มมันไว้หม่องนี้สา ถึงอ้ายยังบ่พร้อม กับการที่ต้องจากลา น้องหล่าอ้ายยังฮักหลาย แต่คงสิบ่อาจฝืนให้เจ้ากลับคืนมาฮักกัน หากเจ้านั้นบ่อยากคืนมา ยอมจากทั้งน้ำตาหย่อนฮักเจ้า ( * , ** ) ( ** ) บ่อยากเฮ็ดแต่ว่าใจต้องยอมหย่อนฮักเจ้า บ่อยากจบแต่ว่าใจต้องยอม โอ้…โอ…หย่อนฮักเจ้า

คอร์ดเพลง เพลงไทย เพลงสากล
slotxo